Het dorp Nunspeet telde rond 1900 maar 2000 inwoners. Na de komst van o.a. de heren Molijn, Gerard Veth, Petersom Ramring en verdere personen uit het westen ontwikkelde Nunspeet zich steeds meer en meer.

Begin 1900  concentreerde zich de bebouwing rond het centrum aan de Dorpsstraat, Laan en Stationslaan, daar omheen was er voornamelijk akkerland met hier en daar een huis of boerderij.

Ook aan de huidige Bosweg was nog weinig bebouwing, de weg heette toen nog Kortestukjesweg en vormde de verbinding tussen de Laan en de Groote weg, de latere F.A. Molijnlaan.

Werkeloosheid en aanplantprojecten

De werkeloosheid was eind 19e eeuw erg groot en daardoor werden er aanplantprojecten gerealiseerd. De landschapsarchitect Leonard Springer kreeg opdracht van de heer Molijn om het gebied bij de Groote weg verder te ontwikkelen.

In de twintiger jaren van de vorige eeuw bood de Maatschappij “De Veluwe” enkele percelen aan de gemeente Ermelo aan voor 95 cent per m2 met de voorwaarden dat er zonder goedkeuring niet mocht worden gekapt; ook mochten er hoogstens twee villa’s of landhuizen op gebouwd worden.

Eveneens gaf men “beleefd in overweging” het terrein niet te bebouwen maar te ontwikkelen tot een gemeentetuin of park. Bij een akkoord over een absoluut bouwverbod was men bereid de prijs te laten zakken tot 90 cent per m2. Burgemeesters en wethouders waren het snel eens en de koop ter grootte van 11000 m2  werd in 1921 gesloten.

In 1933 nam de werkloosheid onder de arbeiders steeds verder toe en werd er een nieuw project in het leven geroepen. De Groote weg moest worden gerestaureerd en de Brinkersweg moest worden opgehoogd. De toen benodigde grote hoeveelheid grond werd uit het gebied aan de Bosweg gehaald en zo ontstond daar een grote kuil, de bestemming werd toen gewijzigd van bouwland naar plantsoen met een vijver in het midden. Het begin van een nieuw park was gerealiseerd.

Oranjepark

Het nieuwe park had nog geen naam, maar op 23 december 1936 droeg de Oranjevereniging de naam Oranjepark voor en vanaf 8 januari 1937 heette het park officieel Het Oranjepark.

In 1938 werd er een stenen bank geplaatst als dank aan oud-burgemeester baron Mackay. En na de oorlog diende de Harmonie een verzoek in voor het plaatsen van een muziekkoepel.

Nog steeds is het Oranjepark een aangename plaats in het huidige Nunspeet. Met grote zorg wordt ieder jaar weer een nieuw kleurenpalet aangeplant door de afdeling GROEN van de gemeente Nunspeet. Chapeau: een lust voor het oog.

Jan Plender

Bron van de foto’s: archief Jan Plender

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit artikel: nuwenspete@gmail.com  Of zoekt u meer informatie over Nunspeets verleden? Ga dan naar de website van de Heemkundige Vereniging Nuwenspete: www.nuwenspete.nl

 

Comments are closed.