Beste leden,

Op woensdag 29 maart houden wij als Heemkundige Vereniging Nuwenspete weer onze jaarlijkse algemene ledenvergadering en daar nodigen wij u van harte voor uit.

De avond start om 20.00 in de Jumbo Zaal van Veluvine en vanaf 19.30 is er inloop met koffie en thee.

Tijdens de pauze is er gelegenheid om op eigen kosten een drankje te nuttigen in de foyer van Veluvine.

Na de pauze zullen Hester Boonstra en Harry Tijssen een lezing verzorgen over Kitty van der Mijll Dekker en Hermann Fischer, Nunspeter weefkunstenaars van wereldfaam. Kitty woonde als jonge vrouw in Nunspeet en vertrok in 1929 naar Dessau in Duitsland om architectuur te gaan studeren aan Bauhaus, een moderne kunstacademie. In die tijd bleek dat voor vrouwen niet mogelijk en ze studeerde daarom in 1932 af als handwever. Samen met medestudent Hermann Fischer keerde ze terug naar Nunspeet. Aan de Stationslaan 34 stichtten ze weefatelier en werden internationaal beroemd.

Wij horen graag of u bij vergadering aanwezig bent. Aanmelden kan via nuwenspete@gmail.com. U kunt dan meteen aangeven of u de jaarstukken wilt ontvangen. Er zullen ook geprinte exemplaren klaarliggen op de avond zelf.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING HEEMKUNDIGE VERENIGING NUWENSPETE

Datum: woensdag 29 maart

Tijd: inloop 19.30, aanvang 20.00

Locatie: Jumbozaal van Veluvine 

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen
  3. Notulen vorige ledenvergadering
  4. Jaarverslag 2022
  5. Jaarrekening 2022
  6. Voorstel tot verhoging contributie
  7. Voorstellen van en stemmen over nieuwe bestuursleden
  8. Rondvraag

Pauze

  1. Lezing
  2. Sluiting

 

 

 

 

 

Comments are closed.