De werkgroep Elspete bestaat uit diverse subgroepen.

De werkgroep foto- en kaartmateriaal

Deze werkgroep houdt zich voornamelijk bezig met het verzamelen, archiveren, beschrijven en presenteren van divers foto- en kaartmateriaal met betrekking tot Elspeet in vroeger tijden.

De werkgroep klederdracht

Deze werkgroep is, in samenwerking met de werkgroep folklore en klederdracht, erg actief op het gebied van shows om op deze manier iets te laten zien over de kleding zoals die vroeger in Elspeet gedragen werd. Deze shows worden niet alleen gegeven in Elspeet (o.a. het schaapsscheerdersfeest, de boerendag, de open monumentendag en de presentatieavond van “Elspete”), maar ook daar buiten. Ook zijn ze erg actief in het maken en onderhouden van de klederdracht en het wassen en plooien van mutsen. Ook wordt dit voor het nageslacht vastlegt op film. Verder proberen ze om de eigen collectie van mutsen, klederdracht en de daarbij behorende attributen te vergroten.

De werkgroep cultureel erfgoed

Vanuit deze werkgroep probeert men blijvend invloed uit te oefenen om het erfgoed van Elspeet onder de aandacht te brengen en te houden. Ook werkt men aan het uitgeven van en nieuw boekje.

Verder organiseert deze werkgroep elk jaar diverse activiteiten op de open monumentendag.

De werkgroep dialect

De leden van deze werkgroep zijn nog bezig met het maken van een Elspeets woordenboek. Op deze manier hopen zij het Elspeter dialect (met name de oude en verouderde woorden) in ere te houden en te bewaren voor het nageslacht.

De werkgroep genealogie

Het doel van deze werkgroep is, om zoveel mogelijk bestaande kwartierstaten binnen te halen, omdat er op dit gebied vrij veel materiaal voorhanden is.

Voorzitter van de werkgroep Elspete: Gerard Mulder, secretaris Henk de Bruin en penningmeester   Jos de Weerd.

 

Comments are closed.