Eind 2019 werd de “Bunterhoek” opgeleverd en dat betekende het einde van jarenlange voorbereiding en bouwactiviteiten en tevens de verhuizing van tientallen ouderen van het oude naar het nieuwe gebouw.

Tijd voor een beknopt historisch overzicht:

Het begon in 1950 toen de diaconie van de Nederlandse Hervormde Kerk de Bunterhoek kocht voor de ouderenzorg in de gemeente Nunspeet.

Het was een herenhuis gebouwd door notaris van Osselen. Deze notaris was in 1874 in Nunspeet komen wonen. Hij kocht van de boerderij “De Bunte” een hoek land dat ten zuiden van het Zwolsewegje lag. Het huis dat hij daar liet bouwen noemde hij de “Bunterhoek”

Tot de tweede wereldoorlog zijn er vier eigenaren geweest. In de oorlog deed het tijdelijk dienst als opvang voor evacués. Er hebben zelfs nog enkele weken Duitsers ingezeten.

Toen er sprake was dat er vanuit de kerken een bejaardenhuis zou komen heeft burgemeester Martens afgevaardigden van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Chr. Gereformeerde Kerk bij elkaar geroepen om dit te bespreken.

In 1959 is de Stichting Filadelfia tot stand gekomen. Deze stichting ging vanuit bovengenoemde kerken het rusthuis beheren.

In 1964 wordt het oude herenhuis (dan negentig jaar oud) afgebroken en in februari 1966 wordt het nieuwe rusthuis in gebruik genomen. Ook worden aan de voorzijde veertien nieuwe huisjes (seniorenwoningen) in gebruik genomen.

In 1975 zijn aan de achterkant nog eens 29 seniorenwoningen gebouwd. Het complex is bekend onder de naam Secretaris van Marleplantsoen.

In 1979 wordt het zorgcentrum Het Kodal aan de Gerard Vethlaan overgenomen.

Het Kodal verhuist in 2003 naar een nieuwe locatie aan Het Groene Portaal (onder het dak van Seewende).

Tussen 1980 en 1982 is de Bunterhoek uitgebreid en gerenoveerd. De verbouwing was behoorlijk ingrijpend .Twee kamers worden verbouwd tot één kamer en tussen de twee vleugels komt een doorloop. De centrale keuken wordt gemoderniseerd en uitgebreid en er komt een eigen wasserij. Bij de verbouwing is rekening gehouden met gehandicapte mensen, daarom zijn er  bredere deuren en liften die automatisch open en dicht gaan gerealiseerd.

Tijdens de verbouwing moesten de bewoners tijdelijk verhuizen naar pension Buena Esperanza of naar De Duiventil.

In 1983 wordt het aantal seniorenwoningen uitgebreid nadat een gedeelte van voormalig hotel ”Ittman” is aangekocht. In 1989 wordt “De Clockenslach” met 52 woningen voor ouderen in gebruik genomen.

In 1990 wordt het bestuur uitgebreid met participanten van de Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Gemeente.

In 1990 wordt een “Meerzorg project” ontwikkeld, daarvoor wordt er een nieuwe vleugel aan het bestaande gebouw (afdeling Marsse) gebouwd. Later wordt dit een officiële verpleegunit.

Op 1 januari 2007 vindt vervolgens een fusie plaats van verschillende zorgorganisaties op de Veluwe. Zij vormen de Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe.

Onder deze naam vindt de volgende fusie plaats met de Stichting Zorgpalet Gelre Noord in Epe en Wapenveld.

Sinds 2005 is duidelijk dat de Bunterhoek aan vervanging toe is. In een onderzoek naar gebouwkwaliteit, uitgevoerd door het College Bouw Zorginstellingen, wordt de Bunterhoek als “rood” aangemerkt. Wetgeving, regelgeving, overheidsmaatregelen en de belangen van huiseigenaren èn tevens de visie van gemeentelijke en provinciale instanties zijn factoren die er toe hebben bijgedragen dat de “nieuwe” Bunterhoek in 2020 gereed is om zijn bewoners – vlak voor de coronacrisis – te ontvangen.

Peter van Essen

Geraadpleegde tekstbronnen:

De geschiedenis van De Bunterhoek van Jako van Veen (Mothoek 2014)

Brochure filadelfia.

Jubileumuitgave De Bunterhoek 1966-2016

Reformatorisch Dagblad d.d. 17-11-1982.

Op Ronde d.d. januari 1983.

Foto:

Het oude gebouw “De Bunterhoek” (2005)

Nuwenspete fotoarchief nr. N 10329

Fotograaf: J. Beekman

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit artikel: nuwenspete@gmail.com

 

Zoekt u meer informatie over Nunspeets verleden?

Ga dan naar de website van de Heemkundige Vereniging Nuwenspete:

www.nuwenspete.nl

 

Comments are closed.