Van lang niet elke foto is het duidelijk wat deze precies voorstelt en wie er zoal opstaan. Dat geldt ook voor de bijgaand foto, genomen op 2 april 1931.  Dat staat althans op de foto zelf en dat zal ook wel kloppen.

Op de foto staat een groep jonge vrouwen. Kennelijk een groepsportret dat is gemaakt bij een bijzondere gelegenheid. Op de foto kan ik twee mensen identificeren.  Rechts onderin zittend Prinses Juliana, op die datum 21 jaar oud. Zij woonde indertijd nog op het Loo bij haar ouders. Tweede van links staande Antje van ’t Slot, 38 jaar. Afkomstig uit Uddel (“t Hof”) woonde zij al een paar jaar in Elspeet, bij haar ouders. Haar vader was boswachter geweest op het Kroondomein, en uit dien hoofde waren Antje en haar ouders goed bekend met de hele koninklijke familie. Antje had als klein kind polio gehad en was daarom gedeeltelijk verlamd en (dientengevolge?) ongehuwd gebleven. Na de pensionering van vader Dries van ’t Slot waren zij in Elspeet komen wonen.

Maar wie zijn de overige dames op de foto? Een andere (internet)bron werpt mogelijk licht op de zaak. In zijn “herinneringen uit mijn jeugd in Staverden en Leuvenum (IV)” schrijft Jan Poolen over zijn vader (Meester Poolen, hoofd van de school aldaar) dat deze in 1924 samen met Aart Zwaan een jongelingsvereniging had opgericht met leden uit Staverden, Leuvenum, Speuld en Elspeet. Later heeft hij ook een meisjesvereniging opgericht, eerst onder zijn leiding en later onder die van Antje van ’t Slot.

De jaarvergadering van de Jongelings- en Meisjesvereniging werd gehouden in het “Zaaltje”  aan de Allee in Staverden. Meester Poolen had ook nog een andere ambitie, namelijk om elk jaar met de jongelui een reisje te maken.

Voor de jongelingsvereniging lukte dit ondanks aanvankelijk tegenstand nog wel.

Voor de meisjesvereniging had dit meer voeten in aarde, want Antje van Slot wilde hier niet van weten. Pas na veel tegenstribbelen gaf zij uiteindelijk -onder protest- toe.

Volgens Jan Poolen wilde zij daarom ook niet op de groepsfoto van het eerste reisje en was daarop alleen haar rug te zien.  Dat is dus een eerdere foto geweest dan deze, want hierop kijkt ze in ieder geval al wel in de camera, al is het dan nog steeds wat bozig. De jonge dames op de foto zijn dan ook vermoedelijk van de meisjesvereniging Elspeet.  

Waarschijnlijk zijn er nog steeds de nodige inwoners van Elspeet die in een van de dames hun (groot)moeder herkennen.

Antje van ’t Slot was bij veel Elspeters voornamelijk bekend omdat een hele generatie meisjes van haar naailes heeft gekregen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit artikel: nuwenspete@gmail.com

Geerten van Malkenhorst

(Bron van de foto: privécollectie GvM)

 

Comments are closed.