De algemene ledenvergadering 2019 van Nuwenspete zal plaatsvinden op donderdag 28 maart 2019 in Veluvine.

Het programma zal wat afwijken van wat wij meestal aanhouden.

Voor de pauze zal een huishoudelijke bijeenkomst plaatsvinden waarin de secretaris en de penningmeester verslag zullen doen van alle activiteiten in het jaar 2018. Na de pauze zal een foto-presentatie worden gehouden van historische foto’s van onze dorpen door Jan Plender en Teunis Hup.

De ledenvergadering is openbaar en ook niet-leden zijn van harte welkom. De jaarstukken zijn bij de secretaris aan te vragen via mailadres nuwenspete@gmail.com

Wij hopen op een grote opkomst. Aanvang 20.00 uur in Veluvine in de filmzaal (Nestlezaal).

 

Comments are closed.