De werkgroep bestaat uit 8 leden. De werkgroep Archeologie heeft tot doel om onderzoek te doen naar de archeologische artefacten uit het verleden.

De werkgroep verricht daarvoor een algemeen oriënterend onderzoek op locaties die van betekenis zouden kunnen zijn als woonplaatsen in de historie.

In de zomerperiode heeft de werkgroep een excursieprogramma waarin waren opgenomen tot nu toe: het tracé van de oostelijke rondweg, het Hulshorster Zand en oude bewoningsplaatsen in Hoophuizen. Op deze locaties wordt gespeurd naar oude artefacten zoals scherven van oud aardewerk, munten, vuurstenen werktuigen e.d. In de winterperiode ligt de nadruk meer op training van de leden.

Met veel succes heeft de werkgroep tijdens de Monumentendag 2014 een spreekuur gehouden in het Rode Kruisgebouw waar bewoners van Nunspeet vondsten konden laten beoordelen.

archeologie

 

Comments are closed.