Menige gemeente in ons land vermeldt op de straatnaamborden niet alleen de naam van de straat maar ook naar wie de straat vernoemd is. De gemeente Nunspeet doet dit niet.

Gelukkig heeft de Heemkundige Vereniging Nuwenspete in deze leemte voorzien. In 2007 gaf de vereniging het boek ‘Straatgebonden uit’. Hierin worden alle straten en wegen binnen de gemeente besproken. Zo ook de ds. Huetlaan: een van de kortste straten van ons dorp en wat weggestopt achter het gemeentehuis.

Dammes Pierre Marie Huet (1827-1898) was vrij kort (1875-1878) als predikant aan de Hervormde gemeente van Nunspeet verbonden. Hij was een predikant uit de confessionele richting en sloot dan ook aan bij het geestelijke klimaat van dit dorp. Toen zijn prediking onder invloed van de Brigthonbeweging veranderde en hij weer gezangen liet zingen, riep dit verzet op bij veel kerkgangers en de kerkenraad. Zij gingen eigen kerkdiensten organiseren.

De toestand werd onhoudbaar en de dominee vertrok in 1878 naar Goes. Ook daar bleven conflicten niet uit. In 1875 aanvaardde hij hier te Nunspeet het spiritisme. Volgens hem was dit een teken tegen materialisme en ongeloof. Hij vond verder dat hij de geesten van overledenen ook het Evangelie moest brengen.

Vervolgens is van hem bekend dat hij in 1889 voorzitter was van het landelijk spiritistisch congres. Conflicten konden dan ook niet uitblijven. Onder invloed van zijn vriend de vrije evangelische predikant J.G. Smitt keerde hij op zijn spiritistische schreden terug en nam er afstand van in een preek over Lucas 24 vers 34: “De Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien”.

Ds. Dammes Pierre Marie Huet was naast theoloog ook dichter en schrijver van veel stichtelijke lectuur. Hij was een bekend kanselredenaar. Zie voor verdere informatie de biografie van deze opwekkingsprediker: C. J. de Kruijter; ”Zoeker naar waarheid en zekerheid…….” (2014)

Ad Sulman

Foto’s uit collectie van Ad Sulman

Tekst bij de foto’s : In deze 19e eeuwse pastorie aan de Laan woonden voorheen de predikanten van de Hervormde Gemeente. U ziet dat het gebied tussen kerk en pastorie onbebouwd was. Dit was de tuin van de pastorie. Het pand is lang in gebruik geweest als bank. Nu wordt er een appartementencomplex van gemaakt.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit artikel: nuwenspete@gmail.com  Of zoekt u meer informatie over Nunspeets verleden? Ga dan naar de website van de Heemkundige Vereniging Nuwenspete: www.nuwenspete.nl

 

Comments are closed.