“Even naar Mulder” 

Vierhouten- Hoe is het allemaal begonnen? Volgens een afschrift ‘der akte van Verkoop Vast Goed’ door   dhr. G. Brummels c.s. te Nunspeet aan den Weduwe en erven van Gerrit Mulder te Vierhouten d.d.10 januari 1929 wordt verklaart: 

‘Dat zij hebben gekocht een perceel bouwland genaamd de  “Maagdenhoek” gelegen te Vierhouten ten noorden van den weg van Vierhouten naar Halfweg, kadaster Nunspeet E411 en E414 tezamen groot één hectare, vier en veertig are en vijftig centiare zulks voor een koopprijs van twee duizend en elf gulden!  

Een familiebedrijf 

Op dit perceel startte Hendrik Mulder op drieëntwintigjarige leeftijd een Kruidenierszaak en Koloniale Warenwinkel onder de naam Gebr. Mulder. Op de foto zijn twee gescheiden ingangen te zien van de winkel hetgeen in die tijd verplicht was. De opening was op 10 oktober 1931. Gedurende de openingsweek kreeg iedere koper die één pond koffie kocht een half pond koffie gratis!  

De broers Gerrit-Jan en Gerrit werkten tijdelijk in de winkel. Broer Hendrik trad op 5 juni 1937 in het huwelijk met Gerritje Lankman. Zij heeft vanaf het begin meegewerkt in de zaak en zat tot in de jaren 80 achter de kassa. Het was dus vanaf het begin een familiebedrijf en dat is altijd zo gebleven! 

Hendrik en Gerrie (Gerritje) bouwden een bloeiende zaak op en bedienden klanten tot in de verre omtrek. Alles werd bezorgd. Zij kregen 3 dochters en één zoon, Jan (1940). 

Middenstand in Vierhouten 

In de jaren vijftig tot tachtig telde Vierhouten maar liefst vier kruideniers, vier bakkers, één melkboer en één slager. En door de beperkte mobiliteit van die jaren deden vrijwel alle inwoners hun inkopen bij de Vierhoutense winkels.  

Ook was er nog de ambulante handel zoals: vis van Poel en Hopman,  fournituren van Knulst, Borre Hartskamp met zijn transportfiets, een kaasboer en een oud zeemannetje met knopen, naalden en garen 

Jan Mulder werkte vanaf 1957 mee in de zaak. Hij trouwde op 10 november 1965 met Hennie van Mondfrans. zij ging direct na haar huwelijk meewerken in de winkel. In 1972 namen ze deze over. Uit hun huwelijk werden Henk-Jan en Martin geboren. Uiteraard bleef Jans vader Hendrik nauw betrokken. Hij heeft nog jaren gevent en deed de inkoop van groenten op veilingen zoals D&O in Twello. Hij overleed op 11 december 2004. 

Jan ging op vrijdagmiddag met de aanbiedingen in een tasje langs de klanten om “het boekje “ op te halen. Zaterdags werd er à contant afgerekend bij de bezorging. Ook de opgehaalde boodschappen van de afgelopen week werden dan betaald. 

Er veranderde nog meer: Allereerst de automatisering. Verder kwamen er steeds nieuwe gevelborden De winkel heette achtereenvolgens: Grosco, IFA,VIVO, SUPER, SPAR en nu Attent. Ook het assortiment in de winkel groeide en groeide. Waardoor de winkel een fiks aantal keren moest worden uitgebreid en aangepast. De winkel floreerde en er werd hard maar ook met heel veel plezier gewerkt. De Mulders waren altijd in voor een praatje. De consumenten hadden meer te besteden en wilden steeds meer keus hebben. De plaatselijke horeca, die ook uitbreiding op uitbreiding onderging, zorgde voor veel omzet en activiteit in de winkel. Groenten werden voorgesneden, aardappelen geschild aangeboden. Kortom: dat gaf veel werk. 

Altijd met plezier maar nu wel met pijn in het hart 

Terwijl de winkels nog hun bestaan hadden verdwenen steeds meer jonge inwoners naar Nunspeet of andere plaatsen. In Vierhouten werden amper of geen huizen gebouwd zodat starters wegtrokken en daarmee ook het potentieel voor de winkeliers. Door de groeiende mobiliteit van de inwoners werd er steeds meer buiten het dorp gewinkeld. Schoenen en kleding werden elders gekocht. Daarbij werden en passant ook boodschappen van buiten het dorp meegenomen. Ook in de horeca kwamen er steeds meer groothandels zoals Hanos, Sligro en Van de Mheen, Hierdoor kwamen de prijzen bij Mulder onder druk te staan. Nieuwkomers werden snel benaderd om bij hen klant te worden. De klandizie nam echter voor iedere winkelier af. De een na de ander verdween uit Vierhouten tot alleen nog supermarkt Mulder overbleef. 

Zoon Henk Jan nam de zaak van vader Jan in 2003 over en heeft deze tot op dit moment voortgezet samen met Lack, zijn echtgenote.  Ook Jan blijft betrokken en is nog dagelijks in de zaak te vinden. Met name de groente en fruitafdeling heeft zijn warme en liefdevolle aandacht. 

De steeds afnemende klandizie en concurrentie van winkels in de naburige dorpen en de alsmaar stijgende energiekosten hebben de kosten/baten-verhouding dermate verstoord dat het niet meer rendabel is de winkel te exploiteren en in de loop van oktober zal deze worden gesloten. Hiermee komt een einde aan een familiebedrijf dat 92 jaar in dienst heeft gestaan van de inwoners van Vierhouten en de horeca. Dit gebeurde altijd met  veel plezier maar nu vertrekken ze met pijn in het hart! Gelukkig zijn er wel mooie bouwplannen voor deze plek zodat toch een steentje wordt bijgedragen aan de woning schaarste in Vierhouten. 

Voor mijzelf is het nu ook niet meer “even naar ome Hendrik “om boodschappen te doen of zoals veel Vierhouters zeiden “even naar Mulder“. 

Vanaf 2 oktober start de OPHEFFINGSUITVERKOOP en op zaterdag 28 oktober zal Supermarkt Mulder zijn deuren definitief sluiten. 

Gert Mulder

1. Winkel bij de opening in 1931. 

2. V.l.n.r. Huidige eigenaar Henk Jan Mulder, zijn vader Jan Mulder en zijn opa Hendrik Mulder; augustus 2023.

Mail voor vragen of opmerkingen over dit artikel naar: nuwenspete@gmail.com.

Meer  info over Nunspeets verleden op: nuwenspete.nl 

 

Comments are closed.