Vanaf mijn prilste jeugd, geboren in Vierhouten in de zomer van 1951, weet ik al van het bestaan van het Dorpshuis af, omdat het in 1953 geschonken werd aan de inwoners van Vierhouten.

Hierbij enkele persoonlijke herinneringen over het Dorpshuis van toen.

Heel veel kinderen gingen naar de, in het Dorpshuis gevestigde, kleuterschool. De kinderen kwamen op eigen gelegenheid. Tussen de middag bracht juffrouw Wymenga alle kinderen die aan de Waskolkweg woonden terug tot aan het begin van de Tongerenseweg. Zij liep voorop en wij moesten een lang dik touw vasthouden. Op die manier bleef het hele clubje veilig bij elkaar. Het was niet echt druk, maar toch!

Wij speelden in een ommuurde zandbak. Eén voorval uit die tijd is mij altijd bijgebleven. Op een keer kwam er een grote zwarte koets getrokken door zwarte paarden langs. Dit veroorzaakte veel lawaai op de grindweg en dat maakte een enorme indruk op ons als kleuters. De koets was ingehuurd voor de begrafenis van dhr. Ariën Schouten. Hij woonde aan de Elspeterbosweg 86/88 en overleed op 6 april 1957. De koets was van de Fa. van de Pol uit Nunspeet en veel later werd mij verteld dat dit de allerlaatste “koetsenbegrafenis” was geweest. Nadien gebruikte men auto’s.

Verder was er een bibliotheek in het Dorpshuis. Dhr. Maas gaf er muziekles, handenarbeid werd door Henk Weggelaar verzorgd. Gymnastiek, dammen en sjoelen werden onder “streng toezicht” van Hendrik Mulder en Willem van den Top gegeven.

Tot op de dag van vandaag vervult het Dorpshuis nog dezelfde sociale functie. Tal van verenigingen komen er nog steeds samen.

Ik krijg nog steeds een nostalgisch gevoel over me als ik terugdenk aan het repeteren van de Kerstliedjes in het Dorpshuis, dit deden we samen met de grote school. 64 jaar later sta ik als lid van het Vierhouter Koor nog steeds dezelfde liedjes daar te repeteren met 64 jaar leven in retrospectief. Het kan verkeren!

Op 11 december1989 kreeg het Dorpshuis na een uitbreiding een nieuwe naam: Dorpshuis Horsterhoek. Daarmee werd de familienaam ter Horst onlosmakelijk verbonden aan het Dorpshuis.

Er is al veel geschreven over Dorpshuis Horsterhoek echter in het licht van de viering van 75 jaar bevrijding leek het mij zinvol nogmaals aandacht te geven aan Horsterhoek, omdat de oprichting direct gekoppeld is aan een persoonlijke gebeurtenis uit de 2e Wereldoorlog.

Zoals gemeld werd het Dorpshuis geschonken door de familie ter Horst ter nagedachtenis aan zoon Klaas. Hij maakte deel uit van verzetsgroep de Geuzen welke opgericht was in Vlaardingen. Al in het eerste oorlogsjaar werd de groep opgerold en alle leden werden veroordeeld tot de doodstraf. Er werden maar liefst 18 leden gefusilleerd echter Klaas had het “geluk” dat hij, na betaling van een forse boete, veroordeeld werd tot 5 jaar gevangenis/tuchthuis in Zweibrücken. Helaas liep hij daar TBC op, destijds nog een dodelijke ziekte. Hij kon echter worden vrijgekocht door zijn moeder, mevr. Marie Cornelie Ter Horst-Vogel, een geslaagde actie. Bij terugkomst was Klaas dermate verzwakt dat hij kort voor de bevrijding toch nog overleed.

Klaas sprak met zijn moeder vaak over het feit dat er zo weinig reuring was in Vierhouten, met name voor de jeugd. Het zou fijn zijn als zij een ontmoetingsplek zouden krijgen. Toen de familie na de oorlog de eerdere vrijkoopsom terugbetaald kreeg besloot mevr. Ter Horst-Vogel om niet alleen dit geld, maar ook de benodigde (eigen) grond aan te wenden voor de bouw van het Dorpshuis als postuum eerbetoon aan zoon Klaas. Om op deze manier de door hem gekoesterde wens in vervulling te laten gaan.

In het kader van 75 jaar bevrijding lijkt het me goed weer eens de aandacht te vestigen op de geschiedenis van Horsterhoek. Laten we Horsterhoek koesteren, niet alleen nu maar ook in de toekomst!

Gert Mulder

10 oktober 1953. Mevr. ter Horst met haar zoon Thijs e.a. bij het hijsen van de Vierhouter vlag door burgemeester Martens ter gelegenheid van de opening van het Dorpshuis. Bron van de foto: archief Wilco v.d. Top Sanders

Vragen over deze rubriek van Heemkundige Vereniging Nuwenspete?

Mail naar: nuwenspete@gmail.com

Kijk ook eens op www.nuwenspete.nl

 

Comments are closed.