U ziet familie De Zwaan van de Harderbrinkweg 12. De foto is omstreeks 1936 gemaakt in de tuin van de grote boerderij: een flinke veestapel en veel kippen

Op de foto zit moeder Gijsbertje de Zwaan-de Zwaan prominent in het midden omringt door haar kinderen. Moeder Gijsbertje is in 1862 geboren en overleden op 4 juli 1954. Van links naar rechts: Gerrigje, Evert, Grietje, moeder Gijsbertje, Jan, Gijsbertje, Gerrit en Annetje . Een gezin met een geschiedenis: van de zeven kinderen zijn alleen Jan en Gerrit getrouwd, de anderen hebben hun hele leven op de boerderij op Harderbrinkweg 12 gewoond.

(Bron foto: Willie Pap- de Zwaan)

Als we in de naoorlogse jaren de boerderij bezoeken, valt het op dat Gerrigje de “baas” in huize De Zwaan is. Zij bestiert het hele gezinsleven, regelt het huishouden en is de spil in huis.

Evert is een echte paardenman, die gewillig de opdrachten van zus Gerrigje uitvoert. Evert rookt één sigaar in de week en wel op zaterdag. Zondags gaat hij trouw ter kerke. Meteen nadat de dominee de zegen heeft uitgesproken, staat Evert als eerste buiten en fietst snel naar huis.

Grietje is op vrij jonge leeftijd overleden.

Moeder Gijsbertje was getrouwd met Jan de Zwaan.

Zoon Jan trouwde met Eibertje van Engelen en woonde later ook weer op de boerderij. Gaandeweg verkleint de veestapel; een stuk of vijf koeien, een paar varkens en een paar hokken met kippen. Het echtpaar is kinderloos gebleven.

Gijsbertje is de tuinvrouw in het gezin; regelt wanneer er wat gepoot of gezaaid moet worden en wanneer de oogst verwerkt wordt. Wecken, inmaken, de huisslachting enz. wordt door Gijsbertje bepaald.

Gerrit trouwt met Wilhelmina Hagenbeek en woont na wat omzwervingen in Hulshorst, Harderwijkerweg 419. Zij hebben vier kinderen; Jan, Gerard, Gijsje en Willie. Gerrit houdt daar een klein gemengd bedrijf, dat zijn zoon Jan later voortzet.

Als laatste zien we Annetje, het verhaal gaat dat zij het verwende meisje van het gezin is. Zij hoeft niet zoveel te doen in het dagelijkse gebeuren in en bij de boerderij.

Zoon Gerard van Gerrit en Wilhelmina trekt later met echtgenote in bij de oudere tantes en zet de boerderij voort. Zij wonen nog op de Harderbrinkweg.

Hebt u vragen of opmerkingen: Mail naar nuwenspete@gmail.com  Zoekt u informatie over het Nunspeets verleden: www.nuwenspete.nl

 

 

Comments are closed.