Op de foto staat een afvaardiging van het bestuur van de Dorpsgemeenschap Vierhouten v.l.n.r. Lambert Hooghordel,  Gart Mulder, Hennie Oost en Aart van Ruler. Zij stonden klaar om de eerste burgemeester van de nieuwe Gemeente Nunspeet dhr. H.J. Smith, benoemd op 1 maart 1972, welkom te heten. Kleuters en schoolkinderen fleurden de bijeenkomst op en bieden bloemen aan. 

Hoeveel anders ging het er aan toe in 1964 toen burgemeester Langman van de toenmalige gemeente Ermelo, waar Vierhouten deel van uitmaakte, werd uitgenodigd voor een rondrit door het dorp. Voorzitter Gart Mulder had gewacht tot er flinke regenbuien waren gevallen en reed toen met hem over de aller slechtste “wegen” met plassen en kuilen om hem te laten zien hoe belabberd de situatie in Vierhouten wel niet was. Af en toe gaf hij wat extra gas. De wielen slipten en de modder vloog over en langs de auto. Burgemeester Langman werd overtuigd van de misstanden in Vierhouten. Onderhoud was duidelijk hard nodig. Het Weidje en de wegen rondom het Dorpshuis liepen helemaal vol met regenwater waardoor de Elspeterbosweg bijkans onbegaanbaar was. Tegen deze misstanden had het bestuur van de VVV Vierhouten al jarenlang vruchteloos geprotesteerd. 

Vanuit deze ontevredenheid werd op 11 december 1964 de Dorpsgemeenschap opgericht onder voorzitterschap van Gart Mulder. Het eerste bestuur bestond uit de leden Tom van Maanen, Willem van den Top sr., W. van Herwaarde, Goos Hendriks, Koos van de Spek en Lambert Hooghordel. 

De actie van Gart met burgemeester Langman werd beloond, want binnen afzienbare tijd kregen de Waskolkweg, Tongerenseweg, Elspeterbosweg, ‘t Frusselt en Plaggeweg een gedegen onderhoudsbeurt en voorzieningen zoals wegverharding, lantaarnpalen en riolering. 

Ook werd een rijwielpad tussen Vierhouten en Halfweg aangelegd , warempel met verlichting! De Dorpsgemeenschap zorgde er ook voor dat de tankbaan vanuit ’t Harde richting Elspeter Heide werd omgelegd aangezien deze jarenlang door het dorpscentrum liep en zorgde voor de nodige wegvernielingen en modderpoelen. Gart luidde namens de Dorpsgemeenschap ook met succes de woningnoodklok over Vierhouten aangezien het contingent woningen waar Vierhouten jarenlang recht op had elders werd gebouwd. Deze achterstandssituatie werd door de Dorpsgemeenschap met succes  weggewerkt. In het Beukenlaantje (nu Ganzenakkers) werden huizen gebouwd . 

Vandaar dat Gart de eretitel Burgemeester van Vierhouten kreeg omdat hij zoveel voor elkaar kreeg voor Vierhouten ook toen hij in 1973 plaatsnam in de Gemeenteraad voor Gemeentebelang en daar jarenlang ook lijsttrekker van bleef. Hilarisch was zijn actie om met een schaap aan een touw het Gemeentehuis binnen te stappen naar de raadsvergadering om deze aan te bieden onder het motto: als er één schaap over de dam is volgen er meer. De hele discussie over het al dan niet oprichten van een schaapskudde duurde hem veel te lang.  “Zeker weten” werd zijn gevleugelde uitdrukking bij het verdedigen van zijn voorstellen. 

Uiteindelijk nam Gart vanwege zijn gezondheid in 1985 afscheid van de Gemeenteraad. Hij bleef tot zijn overlijden in 1988 bestuurslid van de Dorpsgemeenschap. 

Gert Mulder

Heeft u vragen of opmerkingen over dit artikel: nuwenspete@gmail.com Of zoekt u meer informatie over Nunspeets verleden? Ga dan naar de website van Heemkundige Vereniging Nuwenspete: www.nuwenspete.nl  

Tekst bij de foto: 1972 Bestuur Dorpsgemeenschap Vierhouten wacht op komst Burgemeester H.J. Smith.

Fotoarchief Gert Mulder. 

 

Comments are closed.