Miny van de Zande uit Apeldoorn zal op 11 mei a.s. om 20.00 een boeiende lezing houden over de “min van de koningin” in het Rode Kruisgebouw aan de Elburgerweg 11 te Nunspeet.

Dit bijzondere verhaal gaat over haar grootmoeder Evertje van der Zande. Zij was tussen 1880 en 1882 de voedster, de min, van prinses Wilhelmina.

In die tijd was het regel dat adellijke dames, gravinnen en vorstinnen niet zelf hun baby voedden. Zo ook voor koningin Emma. Zij werd door een hof functionaris attent gemaakt op de blozende en gezonde Evertje. Min worden, dat was een hele eer. Een eer die niet afgeslagen kon worden. En dus liet Evertje haar gezin, haar baby en de andere kinderen achter en woonde twee jaar op paleis het Loo.

Evertje kreeg een bijzondere band met het jonge prinsesje. Evertje werd voor deze diensten gewoon betaald. Zij kreeg 60 gulden per maand en natuurlijk kost en inwoning. Toen Wilhelmina op haar 18e verjaardag koningin werd liet zij voor haar “min” een boerderij bouwen aan de Zwolscheweg in Apeldoorn. Veel Apeldoorners waren er getuige van dat Wilhelmina in de jaren voor de eerste wereldoorlog regelmatig de boerderij bezocht, waarbij het tweetal, gezeten aan de keukentafel met elkaar spraken. Evertje heeft tot haar dood in de boerderij gewoond. Ze stierf in februari 1945.

Voorafgaand zal er om 19.30 nog een vergadering zijn om de aangepaste statuten goed te keuren. Vanwege nieuwe wetgeving moesten deze statuten aangepast worden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd het quorum van de helft van de leden niet gehaald. Wettelijk gezien moeten wij daarom een tweede vergadering houden om de statuten goed te laten keuren door de leden. Leden van de vereniging worden dan ook van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Mocht u de statuten vooraf willen inzien dan kunt u dit kenbaar maken via nuwenspete@gmail.com. We sturen u dan de aangepaste statuten toe.

Met vriendelijke groet,

Marike de Goede (secretaris)

 

 

Comments are closed.