Een dagje uit in Vierhouten ca. 1935.

Wat een gezellig en vrolijk moment is op deze foto vastgelegd. Een grote groep jonge dames komt op de fiets aan op Waskolkweg 13 en poseert vervolgens op de wagen van boer Berghuis. Het is in de nazomer. De hooibergen zijn rijk gevuld. Het ingespannen paard laat alles rustig aan zich gebeuren. De oogst is binnen. Het zware werk is klaar. In die tijd bestonden er nog geen “baalmachines” want de foto is genomen ergens in de jaren dertig voor WO II.

Bron van de foto: archief Gert Mulder

Titel van de foto: Bezoek op de boerderij van familie Berghuis in Vierhouten

De dames zijn mij onbekend. De mannen rechts op de foto zijn  Aart Berghuis (links) met zijn vader Frank  Berghuis. Frank was de opa van mijn moeder. Aart was dus haar oom. Het gezin van Frank Berghuis (1851-1939) bestond uit 8 kinderen.

Even een stukje geschiedenis:

Frank Berghuis werd geboren in boerderij De Jonge Stee nog steeds gelegen aan de Plaggeweg.    Tot 1832 was de boerderij eigendom van Peter van Grevenhof. Vervolgens werd de boerderij tot 1946 bewoond door de nazaten van Willem Berghuis. (1825-1885).

Zijn zoon Frank Berghuis bouwde na zijn trouwen een boerderij aan de Waskolkweg nummer 13. Deze boerderij  werd rond 1906 zijn eigendom. Deze nieuwe boerderij  was bereikbaar via een smal  landweggetje tussen de Plaggeweg en de Waskolkweg. Mijn moeder noemde dit weggetje “het Grootmoes- paodje“. Voor een kort bezoek te voet lag er een brede plank over de tussen de boerderijen lopende afwatering van de Veensloten. Daar maakte ik in mijn jeugd ook wel eens gebruik van om de route naar school af te snijden.

Frank Berghuis zijn zonen Aart, Jan, Gerrit-Jan en dochter Maria bleven op de oude hof aan de Waskolkweg 13 wonen. Jan ( 1885- 1963) trok later bij zijn broer Kees ( 1892-1967) in op Waskolkweg 36. Broer Hendrik (1890-1953) bouwde een woning op Waskolkweg 40.

De volgende generatie: Dochter Aartje van Kees Berghuis trouwde met Gart Mulder en kwam later ook op nr. 36 wonen. Dochter Dirkje van Hendrik Berghuis trouwde in 1949 met Aart Pluim en bleef op nummer 40 wonen. Zoon Frank van Hendrik bouwde een huis aan Waskolkweg 30 en dochter Beertje van Kees kwam te wonen op Waskolkweg 32. Kortom, de Waskolkweg was goed bezet door nazaten van Frank Berghuis en rijk gezegend met een grote schare kinderen. De School met den Bijbel aan de Eikenwal in Vierhouten was er blij mee!

Aart (1897-1966) en Gerrit-Jan (1899-1976) dreven de boerderij aan Waskolkweg 13 en waren in te huren als koetsier voor diverse soorten rijtuigen waaronder ook een sjees. Door zijn grote kennis van en goede omgang met paarden diende Gerrit-Jan als dienstplichtig militair in het Korps der Gele Rijders, destijds nog in Arnhem. 

Terug naar de foto:

De platte wagen waarop de dames poseren werd ook gebruikt om bij de Vierhouter boeren melk op te halen, dit deed Aart. Hij zat dan op een zelfgemaakt kistje dat als bok diende en waarin het melkgeld werd opgeborgen. Als kind ging ik in de jaren vijftig weleens mee en mocht dan de envelop met het melkgeld van de VVM (melkfabriek) onder het handvat van de melkbus stoppen, deze stond vervolgens gewoon aan de openbare weg. Kom daar nu eens om!

De boerderij aan Waskolkweg 13 raakte in de loop der jaren 60 en 70 steeds verder in verval en de gebroeders gingen met Maria in een huisje pal ernaast wonen.  Aart overleed in 1966, Maria in 1970 en Gerrit-Jan volgde in 1975. Tot zijn overlijden werd er vanuit Waskolkweg 36 een warme maaltijd bezorgd bij Gerrit-Jan nadat Maria in een verpleeghuis werd opgenomen en er dus geen thuishulp meer was. Maria was haar hele leven invalide en lag zo lang ik haar kende altijd op bed.

Van de familie Berghuis zijn vele nazaten in Vierhouten blijven wonen. Tenslotte: jawel, de bekende voetballer Steven Berghuis is de achterkleinzoon van Frank Berghuis van Waskolkweg 30!

Gert Mulder

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit artikel: nuwenspete@gmail.com Misschien kunt u als lezer ons iets vertellen over de vele dames op deze foto.

Of zoekt u meer informatie over Nunspeets verleden? Ga dan naar de website van de Heemkundige Vereniging Nuwenspete: www.nuwenspete.nl

 

Comments are closed.