In Nunspeet stond enige tijd een klooster. Het was geen oud klooster maar een relatief jonge vestiging van de Franciscanen Minderbroeders Conventuelen.

Van ouds her waren de Nunspeetse katholieken voor hun zielzorg en kerkbezoek op Harderwijk aangewezen. De pastoor van Harderwijk H.W. Olthof, die van1919 tot 1927 dit ambt vervulde, had zijn handen vol. Diverse pogingen van hem om hulp bij de zielzorg hadden geen resultaat. Zijn opvolger pastoor B.Th. Gerritsen vroeg opnieuw aan het aartsbisdom om hulp. Ook zijn verzoek werd afgewezen. Hij had te kennen gegeven  dat hij in het uitgebreide gebied waarin zijn parochianen woonden niet in staat was zijn werk goed te doen.

Toch begon het tot de aartsbisschop Mgr. Van de Wetering door te dringen dat er wat moest gebeuren. Hij riep de hulp in van de Minderbroeders Conventuelen uit Halle (bij Brussel). De paters uit Halle hadden al eerder hun hulp aangeboden. Vanwege de centrale ligging werd aan Nunspeet gedacht. Hier woonden inmiddels veel katholieken en de verbinding per spoor en tramlijn waren uitstekend. Daarbij kwam dat in de zomer veel katholieken hier hun vakantie doorbrachten.

Op 9 mei 1928 kwam de goedkeuring van de aartsbisschop af. Er werd gezocht naar een geschikt pand om een klooster te vestigen met een kapel om vandaaruit het pastorale werk op te pakken. De Raiffeissenbank in Utrecht was bereid het geheel te financieren.

Een voormalig pension aan de Eperweg werd aangekocht en verbouwd. Voor een bedrag van fl. 34.838,40 kon alles worden verwezenlijkt. In de verbouw was ook de inrichting van een kapel betrokken. Pater Remigius Pozzi werd belast met de uitvoering van de werkzaamheden. Met hem vestigden zich nog twee paters in het klooster.

Op maandag 13 mei 1929 werd het klooster ingewijd. Na vier eeuwen was er weer katholiek leven in Nunspeet. Zichtbaar werd dit door de in pij gestoken paters, een katholieke begraafplaats en een Heilig Hartbeeld voor het klooster.

Naast de zielzorg moest ook het kloosterleven doorgaan volgens de daarvoor geldende regels. Waaronder een dagelijkse meditatie en het uitspreken van voorgeschreven gebeden voor en na de maaltijd.

Na de bouw van een nieuwe kerk in 1962 en de bouw van een nieuwe pastorie in 1977 werd het klooster afgebroken. Nunspeet was een klooster armer. (A.S.)

Hebt u vragen of opmerkingen: Mail naar nuwenspete@gmail.com  Zoekt u informatie over het Nunspeets verleden: www.nuwenspete.nl

 

Comments are closed.