Elk jaar wordt er landelijk in oktober een Maand van de Geschiedenis georganiseerd. Dit jaar heeft deze maand het onderwerp “Opstand” meegekregen.
De Heemkundige Vereniging Nuwenspete heeft besloten om zich bij de diverse activiteiten die over dit thema georganiseerd worden aan te sluiten. Opstand op de Veluwe is niet direct iets waar je aan denkt.

Toch is er in de geschiedenis een periode geweest waar ook op de Noordwest-Veluwe sprake was van een opstand. Tegen het einde van de 18e eeuw traden de allang bestaande spanningen tussen de naar invloed strevende burgerij en de aanhangers van de Oranjestadhouder Willem V op. De burgerij sloot zich bij de traditioneel anti Oranje staatsgezinde regenten aan.

Ook op de Noordwest-Veluwe had dit gevolgen. In de steden Hattem, Elburg en Harderwijk werden de bakens verzet en de aanhangers van de stadhouder de wacht aangezegd.

Twee namen springen hierbij in het oog: Daendels en Vitringa. Deze laatste was de vader van de latere burgemeester van de gemeente Ermelo Campegius Lambertus Vitringa. De stadhouder trad gewapenderhand tegen de in zijn ogen opstandige steden op en wist met militaire hulp van zijn zwager de Pruisische koning Frederik Willem II zijn gezag te herstellen.

Over deze roerige periode organiseert Nuwenspete een mini-symposium op zaterdag 27 oktober a.s. in de Wheme, achter de Dorpskerk te Nunspeet. Vanaf 13.30 uur bent u welkom. De bijeenkomst vangt om 14.00 uur aan. Klik hier voor het programma symposium

Sprekers zijn Liek Mulder, leraar geschiedenis over Harderwijk in de Patriottentijd, Margot Jongendijk, conservator van het Noord-Veluwsmuseum met spotprenten als strijdmiddel, Harry Tijssen over een familiegeschiedenis, Wilma Seijbel zij schreef een doctoraalscriptie waarin zij de patriottentijd in Elburg behandelde en Gerrit Kouwenhoven archivaris en kenner van deze periode in Hattem. De bijeenkomst staat o.l.v. Rudolf Bosch, adjunct-archivaris van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe.

De middag staat open voor een ieder die belangstelling heeft voor het onderwerp.

In de directe omgeving is een blauwe zone van kracht. Hier kunt u maximaal twee uur parkeren. Op ongeveer vijf minuten lopen van de Dorpskerk kunt u aan het Dokter Geuzehof en aan de Laan lang parkeren. Beide parkeergelegenheden staan met borden aangegeven.

Namens Nuwenspete,
Ad Sulman.

 

Comments are closed.