Op donderdagavond 29 november 2018 zal dr. Charlotte Broer een lezing houden over de geschiedenis van de Utrechtse Sint Paulusabdij en haar goederen- en rechtenbezit op en rond de Veluwe.

De abdij werd omstreeks het jaar 1000 opgericht door bisschop Ansfried van Utrecht als een kloostergemeenschap op de Hohorst nabij Amersfoort. Door zijn opvolger bisschop Bernold werd de gemeenschap naar Utrecht verplaatst en stond sindsdien bekend als de Sint-Paulusabdij. De kloosterlingen legden bij de intrede geloften van kuisheid, gehoorzaamheid en armoede af. Voor het onderhoud van de monniken en de instandhouding en de verfraaiing van de gebouwen waren inkomsten nodig. Door schenkingen werd het klooster daartoe in staat gesteld.

De abdij had bezittingen in verschillende delen van het bisdom Utrecht, en dan met name in Ermelo en omgeving (Elspeet, Nunspeet en Harderwijk). Over welke soort bezittingen en rechten de abdij kon beschikken, hoe ze deze verwierf en hoe ze zich ontwikkelden, welke inkomsten de abdij hieruit had, hoe de verschillende goederen en rechten werden beheerd en aangewend voor het onderhoud van de kloosterlingen, daarover zal het in deze lezing gaan.

Broer is gepromoveerd op de geschiedenis van de Sint Paulusabdij en is dus bij uitstek een kenner van de geschiedenis van de abdij. Nuwenspete is daarom blij dat Broer deze lezing wil houden. De lezing is vrij toegankelijk en begint om 20.00 uur in het Kerkelijk Centrum De Wheme te Nunspeet.

 

Comments are closed.