Nuwenspete heeft vandaag een zienswijze ingediend bij de raad van de gemeente Nunspeet.

In deze zienswijze pleit de vereniging voor meer aandacht voor de cultuurhistorie van de Noord Veluwe. De omgevingsvisie zet de lijnen uit voor nieuwe initiatieven die moeten leiden tot meer leefbaarheid en economische activiteit. Deze initiatieven zouden moeten plaatsvinden binnen een raamwerk waarin behoud en beheer van cultuurhistorische samenhang het uitgangspunt dient te vormen.

Er is binnen de gemeente belangrijke voortgang geboekt de laatste jaren met de publicatie van een rapport over de archeologie, de gemeentelijke erfgoedatlas en het boekwerk van onze vereniging getiteld “Van kloostergoed naar herengoed”. Nuwenspete vindt dat deze kennis effectiever moet worden gebruikt in de omgevingsvisie.

Nuwenspete pleit dan ook voor een apart thema “gemeentelijk erfgoed” in de omgevingsvisie. De zienswijze van Nuwenspete kan worden opgevraagd bij de secretaris Jan Hoogendoorn (zie onder bestuur).

 

Comments are closed.